επικληρώ

ἐπικληρῶ και δωρ. τ. ἐπικλαρῶ, -όω (Α) [επίκληρος]
1. διανέμω κάτι με κλήρο («τὸν ἄρχοντ’ ἐπικληροῡν ὁ νόμος τοῑς χοροῑς τοὺς αὐλητὰς κελεύει», Δημοσθ.)
2. καθορίζω, προσδιορίζω με κλήρο («τῶν δικαστηρίων ἐπικεκληρωμένων», Δημοσθ.)
3. (με απρμφ.) αναθέτω σε κάποιον να κάνει κάτι
4. παθ. ἐπικληροῡμαι, -όομαι
προορίζομαι, ορίζομαι από τη μοίρα.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ἐπικλήρῳ — Ἐπίκληρος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλήρῳ — ἐπίκληρος heiress fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • Ἐπικλήρωι — Ἐπικλήρῳ , Ἐπίκληρος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπικλήρωι — ἐπικλήρῳ , ἐπίκληρος heiress fem dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • προσεπικληρώ — όω, Μ [ἐπικληρῶ] επικληρώ* επί πλέον …   Dictionary of Greek

  • MARITUS — apud Hebraeos, uxori, sive virgo tempore sponsaliorum esset, sive vitiata, sive minor, sive proselyta, sive libertina, praeter amorem honoremque coniugalem, decem obligationum generibus tenebatur, quemadmodum ipsa vicissim illi quatuor, ut… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • PARASITI — apud Athenienses iidem, qui apud Romanos Epulones fuêre Nam τὸ τοῦ παρασίτου ὅνομα, Athenaeus l. 6. πάλας̔ ἦν σεμνὸν καὶ ἱερὸν, Nomen Parasiti olim venerabile erat et Sacrum, Habebant autem quilibet populi seu Δῆμοι Reip. Atheniensis suos… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • VIRGO — I. VIRGO Graece Παρθένος, inter Minervae cognomina, apud Athenienses, uti vidimus supra ubi de Nuptiis. Sed et Sesti Iovis et Virginis Heroum Plinio memoratur, l. 10. c. 4. Est percelebris apud Seston urbem aquilae gloria: edueatam a virgine… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • επικλήρωση — η (Α ἐπικλήρωσις) η ενέργεια και το αποτέλεσμα τού επικληρώ, ο καθορισμός ή η διανομή με κλήρο …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.